simple-image-popup

विवरण

This plugin has been closed as of मे 17, 2024 and is not available for download. कारण: सुरक्षा मुद्दा

समीक्षाहरू

अक्टोबर 30, 2021
Very easy popup software to display only a image which can be clicked on (start mail or link to site/page). And also a close button. Also responsive. Nice!
जुलाई 2, 2021
The really good simple plugin. I took the code for my personal plugin as a basis. Thank you!
सबै 3 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Simple Image Popup” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Simple Image Popup” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Simple Image Popup” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।