SMTP for WP

विवरण

Introduction

Configure SMTP details to send emails using your SMTP account.

स्क्रिनसटहरू

  • Configure SMTP details
  • Send test email

स्थापना

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
  3. Thats it! you can now configure the plugin.

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“SMTP for WP” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.1

  • Tested OK with WordPress 6.4.1.

1.0

  • Initial release.