social-feeder

विवरण

This plugin has been closed as of अक्टोबर 25, 2023 and is not available for download. कारण: दिशानिर्देश उल्लङ्घन

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016
Very customizable, easy to use and fast.
सेप्टेम्बर 3, 2016
Works perfectly on my company’s blog. Forgot to mention that it was fast as well. I have gladly shared some screenshots with the plugin’s devs.
सबै 2 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Social Feeder” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू