Support Ukraine – Floating Flag

विवरण

Displays the slogans “Slava Ukraini!” and “Herojam slava!” to non-invasively show support for Ukraine.

Developers

TOSTAD.sk

Links

स्क्रिनसटहरू

स्थापना

Log into your WordPress installation -> Add new plugin -> Upload the zip file -> Activate the plugin

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Support Ukraine – Floating Flag” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.0

  • First released.