tabs-shortcode-and-widget

विवरण

This plugin has been closed as of फेब्रुअरी 8, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

ब्लकहरू

यो प्लगिनले 2 ब्लकहरू उपलब्ध गराउँछ।

  • Tabs Shortcode and Widget
  • OTW Shortcode

समीक्षाहरू

सबै 6 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Tabs Shortcode and Widget” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू