GF to BF

Replace Your Google Fonts with Bunny Fonts in the HTML Language of your WordPress site.


Scriptosys १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.1.6 सँग जाँच गरिएको 1 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

BunnyFonts for Divi

Replaces Google Fonts with BunnyFonts to comply with GDPR regulations.


Saskia Teichmann १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.4.5 सँग जाँच गरिएको 4 महिना अघि अपडेट गरिएको