HiDPI Gravatars

Enables high resolution Gravatar images on any browser that supports them.


Robert Chapin 90+ सक्रिय स्थापना 4.3.32 सँग जाँच गरिएको 8 वर्ष अघि अपडेट गरिएको