Latest Post Link

Adds commands that give you the permalink and title of the most recent post.


Ellen Kaye-Cheveldayoff 10+ सक्रिय स्थापना 3.5.2 सँग जाँच गरिएको 11 वर्ष अघि अपडेट गरिएको