MENURY

Enables Menury pages


Florian Röll १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 5.6.13 सँग जाँच गरिएको 3 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

Snillrik Restaurant

Easiest way to maintain a menu that changes every day, like a lunchmenu or "Today's…


Mattias Kallio १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.2.5 सँग जाँच गरिएको 12 महिना अघि अपडेट गरिएको