Turbo Drive

विवरण

Integrate Hotwired Turbo with WordPress, no page reload, no jQuery.

स्थापना

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Turbo Drive” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

0.3.2

  • Upgrading dependencies

0.3.0

  • Change plugin name

0.2.0

  • Add attribute to all assets to reload page if it change

0.1.0

  • First release, little buggy