Contact Form 7 Text CAPTCHA

विवरण

Secure your website Contact Form 7 forms from bots and hackers using plugin Contact Form 7 Text CAPTCHA. Just place shortcode [captchacf7* input-captcha-cf7 id:input-captcha-cf7] in your form where you want to show captcha. It protects your website from spams and abuse.

Features

  • Simple setup.
  • Add Shortcode
  • It will display in your form

Support : https://phpesperto.com/contact

Shortcode

Place shortcode [captchacf7* input-captcha-cf7 id:input-captcha-cf7] in contact form 7 form, where you want to display captcha.

स्क्रिनसटहरू

  • Add shortcode in your form.
  • Form Page
  • Validation
  • Success

समीक्षाहरू

नोभेम्बर 21, 2023
I rarely take a time to do this but this plugin was really nice as an alternative from Google ones, or maybe another known ones.
सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Contact Form 7 Text CAPTCHA” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Contact Form 7 Text CAPTCHA” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Contact Form 7 Text CAPTCHA” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।