TinyPress – Shorten and Track your urls

विवरण

Introducing Tinylinks short url for WordPress with so many free features.

स्क्रिनसटहरू

 • screenshot-1.png

स्थापना

 1. Install as regular WordPress plugin.
 2. Go your plugin settings via WordPress Dashboard and find “Tinylinks for WordPress ” activate it.

समीक्षाहरू

सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“TinyPress – Shorten and Track your urls” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.0.0

 • 12/11/2022 – ADD – Initial release.

1.0.1

 • 12/03/2023 – FIX – Empty input fields validation.

1.0.2

 • 20/03/2023 – UPDATE – Readme text update.

1.0.3

 • 27/03/2023 – UPDATE – New readme text update.

1.0.5

 • 15/04/2023 – UPDATE – New WordPress version update.

1.0.6

 • 07/05/2023 – UPDATE – New readme text update.

1.0.7

 • 05/06/2023 – UPDATE – Readme text update.

1.0.8

 • 15/07/2023 – UPDATE – Readme text update.

1.0.9

 • 01/08/2023 – UPDATE – Readme text update.

1.1.0

 • 10/08/2023 – UPDATE – WordPress new version.

1.1.1

 • 17/08/2023 – UPDATE – Security check.

1.1.2

 • 24/08/2023 – UPDATE – Check all features.

1.1.3

 • 31/08/2023 – UPDATE – Security update.

1.1.4

 • 07/09/2023 – UPDATE – Readme text update.

1.1.5

 • 17/09/2023 – UPDATE – Plugin security check.

1.1.6

 • 30/09/2023 – UPDATE – Readme text update.

1.1.7

 • 05/10/2023 – UPDATE – Security check.

1.1.8

 • 12/10/2023 – UPDATE – Readme text update.

1.1.9

 • 28/10/2023 – UPDATE – WordPress version update.

1.1.10

 • 02/11/2023 – UPDATE – Check all features.

1.2.0

 • 11/11/2023 – UPDATE – WordPress version update.

1.2.1

 • 11/11/2023 – UPDATE – Plugin feature check.

1.2.2

 • 23/01/2024 – UPDATE – WordPress version update.

1.2.3

 • 09/05/2024 – UPDATE – WordPress version update.