This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

UserMeta Updater

विवरण

此插件可直接在 WordPress 后台修改用户的元数据,而无需前往数据库操作。

स्थापना

1.安装插件
2.启用插件
3.开始使用

System Requirements

  • PHP >=5.6
  • WordPress >=4.9

Author

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“UserMeta Updater” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.0.0

  • 初版发布