This plugin has been closed as of फेब्रुअरी 2, 2024 and is not available for download. कारण: सुरक्षा मुद्दा

wordpress-access-control

समीक्षाहरू

नोभेम्बर 10, 2017
I love this plugin. it is pretty easy to use. I appreciate your work.
सेप्टेम्बर 3, 2016 1 जवाफ
This plugin worked great in 4.3.1 but after I updated to 4.4 it broke my website. I like the plugin though so I have reverted my wordpress to 4.3.1. Hopefully it will be updated. 1 star in 4.4 5 stars in 4.3.1
फेब्रुअरी 7, 2017
1. No Support or replies to questions. 2. Breaks Bootstrap sub navigation. This fix can help but it removes the functionality to hide member only nav items. If this fix is used it will always display the member only nav items: https://wordpress.org/support/topic/breaks-sub-menu-items-on-bootstrap-theme
सबै 31 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“WordPress Access Control” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“WordPress Access Control” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“WordPress Access Control” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।