WP Plugins&Themes Auto Update

विवरण

Plugin to enable auto update for themes and plugins

स्थापना

 1. Create the directory wp-pluginsthemes-auto-updated in your ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Upload all the plugin’s file to the newly created directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016 2 जवाफहरू
It DOES update my plugins (mostly), but it does not update my themes. Shamefully.
सबै 3 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“WP Plugins&Themes Auto Update” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

0.2.5

 • WP version bump
 • minor code optimizations

0.2.4

 • code optimization & bug fixing

0.2.3

 • code optimization

0.2.2

 • bug fixing

0.2.1

 • added multisite support

0.2

 • added administration page

0.1

 • first release