This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Plugins List

विवरण

WordPress Server Snapshot plugin will you a quick & simple overview of your WordPress environment.

This plugin is perfect for developers to give a quick overview of the system to gain a quick understanding of a specific setup and easily see any improvements that can be done.

स्थापना

  • Install the plugin
  • Go to TOOLS > System Snapshot to see the full report

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Plugins List” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Plugins List” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Plugins List” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

1.2

  • Bug Fix:Issue with menu.

1.1

  • Enhancement: Second release.

1.0

  • Enhancement: First release.