wpsustainable

विवरण

This plugin has been closed as of मार्च 2, 2024 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो।

ब्लकहरू

यो प्लगिनले 1 ब्लक उपलब्ध गराउँछ।

  • Green Web Foundation Badge Shows a badge with the current color status from The Green Web Foundation.

समीक्षाहरू

नोभेम्बर 18, 2022
Suggestion: roll this into the Performance Lab plugin. It would also be cool, when and if the API starts offering more dynamic data, to offer a dashboard widget or some other way to present the information more prominently. Still, excellent.
सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“WPSustainable” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“WPSustainable” 3 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“WPSustainable” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।