elog

विवरण

Show contents of error_log and php_errorlog in plugins, themes and root folders.

स्क्रिनसटहरू

  • elog display

स्थापना

  1. Download files to WordPressRoot/wp-content/plugins/elog.
  2. Activate plugin through admin screen.
  3. Click on the elog link in the admin menu.

प्रश्नोत्तर

Does this work with multisite?
No. That is in the works

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“elog” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू