This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

MobPress

विवरण

mobpress插件为您提供一些基础文章管理服务,您可通过插件实现您需要的功能,具体提供服务如下:
1、具备文章编写管理功能,包括文章创建、编辑、删除等
2、可对栏目进行管理,包括栏目的创建、编辑、删除等
3、可以配置首页banner,可自行配置图片,增加跳转链接
4、使用前需要进行一定的初始化设置

mobpress在提供以上基本服务的同时,让插件与App进行无缝连接,在配置插件完成后就可直接使用App,开发者可在App端对配置内容进行查看与浏览。mobpress不仅提供了简单稳定的外部接口,同时还提供了搜索等接口,开发者可根据自己的需求进行使用。

स्क्रिनसटहरू

  • JSON 格式

स्थापना

1.将mobpress文件夹上传到/wp-content/plugins/目录或直接通过插件安装程序进行安装。
2.通过WordPress中的“插件”菜单激活插件.

प्रश्नोत्तर

Installation Instructions

1.将mobpress文件夹上传到/wp-content/plugins/目录或直接通过插件安装程序进行安装。
2.通过WordPress中的“插件”菜单激活插件.

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“MobPress” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.0.0 (2017-11-23):

  • Initial Public Release .Fork from MobPress.TNKS dphiffer