This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

PHP Server Configuration

विवरण

Live Preview

You Can check below settings

  • PHP Version
  • max_execution_time
  • max_file_uploads
  • max_input_time
  • upload_max_filesize

Live Preview

https://ninetyseveninfotech.in/php-info-nsi

स्क्रिनसटहरू

  • Screenshot 1

समीक्षाहरू

सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“PHP Server Configuration” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“PHP Server Configuration” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“PHP Server Configuration” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

1.0

  • Released first