Wipsum

विवरण

Generate dummy text quickly with only one click.

स्क्रिनसटहरू

  • Wipsum in action

स्थापना

  1. Install the plugin from the WordPress plugin screen.
  2. Activate the plugin.

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Wipsum” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.0.0

  • Release of the plugin.