WordPress.org

About

Graphics & Logos

ग्राफिक र लोगोहरू

आधिकारिक वर्डप्रेस लोगो

जब तपाईँलाई वेब साइट वा प्रकाशनको लागि आधिकारिक वर्डप्रेस लोगो चाहिन्छ, कृपया निम्न मध्ये एउटा प्रयोग गर्नुहोस्। कृपया वर्डप्रेस ट्रेडमार्क नीति अनुसारका लोगोहरू मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।

डाउनलोडहरू

वर्डप्रेस लोगोटाइपहरू

सबै संस्करणहरू

Adobe Illustrator CS5+ Sketch 3

फाइट द फेक लोगो (फक्सगो)

साथीहरूले आफ्ना साथीहरूलाई कहिल्यै गलत वर्डप्रेस लोगो प्रयोग गर्न दिँदैनन्। यदि तपाईँले कतै यी मध्ये कुनै देख्नुभयो भने, कृपया परिवर्तन सुझाव दिनुहोस्।