WordPress.org

तथ्याङ्क

यहाँ केहि चार्टहरू छन् जुन मानिसहरूले वर्डप्रेसमा चलिरहेको प्रणालीहरूको प्रकार देखाउँछन्। (तिनीहरूलाई हेर्नको लागि तपाईँलाई जाभास्क्रिप्ट आवश्यक पर्छ।)

वर्डप्रेस संस्करण

पिएचपी संस्करण

डाटाबेस संस्करण

लोकेलहरू